Back To Top

 • Bu lông ốc vít
 • Mạ kẽm nhúng nóng
 • Bu lông đai ốc
 • Bu lông Toàn Phát

Liên hệ

* Kinh doanh Bu lông

 

Mr. Tiến: 0979.684.389

                0966.391.155

Mail:

kinhdoanh1@cotdentoanphat.vn


* Kinh doanh Mạ kẽm

Mr. Tú 0966.908.384

Hình ảnh nhà máy.

 • mạ kẽm nhúng nóng
 • Mạ kẽm nhúng nóng
 • mạ kẽm
 • Bu lông Toàn Phát
 • bu lông đai ốc
 • bu lông ốc vít
 • vít nở
 • bu lông
 • nhà máy bu lông

Cột đèn chiếu sáng

cột đèn

Video Cắt tiết tôm hùm

tiết canh tôm hùm

Khắc dấu Tiến Hưng

khắc dấu tiến hưng

Công ty bu lông Toàn Phát - Sản xuất bu lông đai ốc tiêu chuẩn - Nhà sản xuất cột đèn cao áp - Công ty mạ kẽm nhúng nóng An Việt - Dịch vụ khắc dấu Tiến Hưng - Nhà sản xuất hộ lan tôn lượn sóng hàng đầu Việt Nam -

Toàn Phát

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Thông tin chung

Tên công ty:   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Phát

Địa chỉ: KCN Quang Minh – TT. Chi Đông – H.Mê Linh –TP. Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Lô 49A – KCN Quang Minh – TT. Chi Đông – H.Mê Linh –TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3586 0671                           Fax: 04.3525 0917                   

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

Website: www. www.bulong.vn

Mã số thuế: 0101379930

Tài khoản số: 102010000682077 Ngân hàng  TMCP Công Thương VN – CN  Quang Minh – Mê Linh – HN

Đại diện: Ông Lưu Trung Lương   Chức vụ: Giám đốc

Vốn điều lệ: 50.000.000.000đ (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn)

2. Các phòng ban chức năng

2.1. Ban Giám đốc

Ông : - Giám đốc

Trình độ : 

Ông : - Phó Giám đốc phân xưởng Mạ

Trình độ : 

Ông : - Phó Giám đốc phân xưởng Cột thép

Trình độ : 

Ông : - Phó Giám đốc phân xưởng Bu lông

Trình độ : 

2.2. Phòng Kinh doanh

Ông : - Trưởng phòng

Trình độ : 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Điện thoại: 

Phòng Kỹ thuật

Ông : - Trưởng phòng

Trình độ : 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Điện thoại:

Phòng Xuất nhập khẩu

Bà : - Trưởng phòng

Trình độ : 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Điện thoại: 

2.3. Phòng Tài chính - Kế toán

Bà   : - Trưởng phòng

Trình độ : 

Email : Điện thoại: 

2.4. Phòng Hành chính – Nhân sự

Bà   :

Trình độ : 

Email : Điện thoại: 

2.5. Phân xưởng sản xuất

Ông : - Quản đốc

Trình độ : Điện thoại: 

Phòng KCS

Ông : 

Trình độ : 

Email : Điện thoại: 

 

Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Phát - Toàn Phát JSC

Nhà sản xuất Bu lông đai ốc - Bu lông ốc vít tiêu chuẩn

Địa chỉ: Lô 49 - Khu Công Nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội
Điện thoại: 04.3.5860.671 -  Fax: 04.3.5250.917 -  Hotline: 0979.684.389
Kinh doanh Mạ Kẽm nhúng nóng: 0966.908.384
E-mail: nam@bulong.vn
Website: http://www.bulong.vn